Leta i den här bloggen

tisdag 22 januari 2013

Ruotsin Influenssauutiset smi:stä H1N1pdm09, H3N2, B

Influensa i världen

Från Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporteras att influensaaktiviteten fortsatte att öka under vecka 1. Särskilt norra och västra Europa har hög aktivitet. Säsongsinfluensa A(H3N2) har dominerat under säsongen, men har de senaste veckorna minskat samtidigt som antalet fall av influensa A(H1N1)pdm09 ökat. Ungefär en tredjedel av alla laboratorieverifierade fall under säsongen har varit influensa B.
Från Norge rapporterades fortsatt hög influensaaktivitet under vecka 2 med 1415 laboratorieverifierade fall, men ökningen verkar ha avtagit. Andelen positiva prov har fallit men ligger strax under 30%. Av de influensa A fall som har typats är de flesta influensa A(H1N1)pdm09.
Från Danmark rapporteras för vecka 2 en halvering av antalet influensafall sedan vecka 1. Danmark såg en tydlig topp vecka 52 och säsongen har dominerats av säsongsinfluensa A(H3N2).
Även i Nordamerika är influensaaktiviteten hög. USA:s smittskyddsmyndighet CDC rapporterar färre fall för vecka 1 jämfört med vecka 52. Fyrtiosju delstater rapporterade utbredd aktivitet under vecka 1, men troligen hade USA sin influensatopp under vecka 52. Säsongen domineras där av säsongsinfluensa A(H3N2). Även från Kanada rapporteras hög influensaaktivitet som domineras av A(H3N2).
Från Kinas influensacenter rapporteras för vecka 1 fortsatt ökande influensaaktivitet i norra Kina. Även där har influensa A(H3N2) dominerat men influensa A(H1N1)pdm09 har ökat mest de senaste veckorna. En del influensa B fall har också rapporterats.
ECDC:s influensarapport (publiceras varje vecka)
WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)
WHO/EURO:s influensarapport (publiceras varje vecka, fredagar)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar