Leta i den här bloggen

fredag 21 december 2012

Rokotusstrategian etsintä HIV-1 virusta vastaan

Kun tässä lukee tuota Mats Dehlinin kirjaa (vuodelta 2012 ) flt2 reseptorista ja sen ligandista, se näyttää olevan immuunijärjestelmän sellinen systeemi, jonka Hiv on kaapannut  amplifioituakseen tehokkassti aivoihin.  DC- mikroglia soluryhmän väylillä. 
 
Myös rokote voidaan viedä tälle väylälle. Tästä on tietoja jo vuodelta 2007:

HIV:n kaltaisia viruspartikkeleita ( HIV VLP) käytetään aktivoimaan monen tyyppisiä immuunisoluja. HIV siis toimii myös kuin immuunisolujen  eräänlainen leukemian kaltainen  tauti.  veritauti joissa on flt3 reseptori ja sen ligandi  toiminnassa. 

LÄHDE: 
Virology. 2007 Jun 5;362(2):331-41. Epub 2007 Feb 5. Human immunodeficiency virus-like particles activate multiple types of immune cells.
Emory Vaccine Center and Department of Microbiology and Immunology, Rollins Research Center 3086, Emory University School of Medicine, 1510 Clifton Road, Atlanta, GA 30322, USA.

TIIVISTELMÄ
 HIV-viruksen leviäminen  kulovalkeana kauta koko maailman on tehnyt siitä tehokkaan rokotekehittelyteollisuuden  suuresti prioritoidun aiheen.Koska  turvallisuussyistä ei voida käyttää heikennettyjä tai inaktivoituja HIV-viruksia niin HIV-virusten  kaltaiset partikkelit tarjoavat houkuttelevaa vaihtoehtoa, koksa ne ovat turvallisia käyttää virusgenomin niistä puuttuessa.

The rapid spread of human immunodeficiency virus (HIV) worldwide makes it a high priority to develop an effective vaccine. Since live attenuated or inactivated HIV is not likely to be approved as a vaccine due to safety concerns, HIV virus like particles (VLPs) offer an attractive alternative because they are safe due to the lack of a viral genome.

Vaikka HIV VLP ( viruksen kaltaisten partikkelien) on osoitettu indusoivan humoraalisia ja soluväliteisiä immuunivasteita, on tärkeä ymmärtää se mekanimsi, millä  ne tämän tekevät ja samlla parantaa niiden immunogeenisyyttä.

Although HIV VLPs have been shown to induce humoral and cellular immune responses, it is important to understand the mechanisms by which they induce such responses and to improve their immunogenicity.

 Nyt tiedemiehet  kehittivät  näitä HIV VLP partikkeleita ja näitä partikkeleita sisältäviä Flt3 ligandeja (FL) joka on dendriittisolujen (DC) kasvutekijä, jotta  he saavat nämä partikkelit "lähetetyksi osoitelapulla varustettuna pakettina" dendriittisoluihin ja voisivat sitten tutkia VLP:n osuutta adaptatiivisten immuunivasteitten  aloittajana   in vitro  ja in vivo.

We generated HIV VLPs, and VLPs containing Flt3 ligand (FL), a dendritic cell growth factor, to target VLPs to dendritic cells, and investigated the roles of these VLPs in the initiation of adaptive immune responses in vitro and in vivo.

He havaitsivat, että HIV-1 VLP indusoi dendriittisolujen ja monosyytti/makrofagi populaation sekä in vitro että in vivo ja näissä soluissa  lisääntyi kypsyysmerkitsijöitten expressoituminen ja sytokiinit.

 We found that HIV-1 VLPs induced maturation of dendritic cells and monocyte/macrophage populations in vitro and in vivo, with enhanced expression of maturation markers and cytokines. 

Dendriittisolut pulsoivat VLP:itten indusoimaa splenosyyttiaktivaatiota , jonka tuloksena sytokiinituotanto  lisääntyi.

Dendritic cells pulsed with VLPs induced activation of splenocytes resulting in increased production of cytokines. 

 Jos VLP-partikkelit (hiireen administroituna)  sisälsivät FL (flt3 ligandia), ne lisäsivät  dendriittisolujen  ja monosyytti/makrofagilinjan populaatioita pernassa . VLP:n anto indusoi akuutin aktivaation   monen tyyppisissä soluissa,  myös T- soluissa ja B-soluissa , kuten varhaisaktivaation merkitsijän CD69 lisääntyminen  ja  homing resptorin CD62L vaimennussäätö  osoittivat.

VLPs containing FL were found to increase dendritic cells and monocyte/macrophage populations in the spleen when administered to mice. Administration of VLPs induced acute activation of multiple types of cells including T and B cells as indicated by enhanced expression of the early activation marker CD69 and down-regulation of the homing receptor CD62L. 

JOHTOPÄÄTÖS:

Sellaiset viruksen kaltaiset partikkelit (VLP), jotka sisältävät  FL( Flt3 ligandia)  ovat  tehokas antigeenin muoto aktivoitaessa immuunisoluja  dendriittisolujen kautta. Kun aktivoitiin HIV VLP partikkeleilla,. joisas oli  flt3 ligandia (FL), saatiin tuloksena lisääntynyt Th 2 tyyppisiä immuunivasteita.

VLPs containing FL were an effective form of antigen in activating immune cells via dendritic cells, and immunization with HIV VLPs containing FL resulted in enhanced T helper type 2-like immune responses.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar