Leta i den här bloggen

måndag 29 oktober 2012

Muuttolintujen muuton ajat. Muistutus myös H7N3 viruksesta

http://www.fao.org/avianflu/en/index.html 
Tällaisena aikana kun suuret lintuparvet siirtyvät yli pään tulee linnut mieleen, joten katsahdan FAO:n  nettiuutisiin. 
Suomennan jonkin sitaatin, joka kertoo Meksikossa tavatusta uudesta HPAI- lintuviruksesta H7N3.
 Highly Pathogenic Avian Influenza in
Mexico (H7N3)
Ei pidä aliarvioida tämän uuden HPAI H7N3 viruksen siipikarjan tuotannolle aiheuttamaa riksiä.
A significant threat to poultry production not
to be underestimated

Asiasta  antoivat  informaatiot jo elokuussa 2012  FAO virkailijat Contributors: Sherrilyn Wainwrighta, Carlene Trevenneca, Filip Claesa, Moisés Vargas-Terána, Vincent Martina, Juan Lubrotha
INOFRMAATION SISÄLTÖ, jonka saa englanninkielisenä netistä, on seuraava:
(CONTENTS)
1.  Yleiskatsaus
2. Lintuinfluenssavirukset ja virulentit kannat
3. H7N3 historiikkia
4. H7N3 HPAI purkaus Meksikossa
5. Meksikon H7N3 HPAI viruksen geneettiset ominaisuudet:
virus: A/chicken/Jalisco/CPA1/2012 4
6. Meksikon vaste H7N3 HPAI virukseen
7. Meksikon vasteet  HPAI purkauksiin
8. Suora vaste  riskikommunikaatio
9. HPAI purkausten uhka ja ekonominen  vaikutus
10.Ravinnon turvallisuusnäkökohdat
11. Ehkäisy ja hyvät käytännön menetelmät
12. Rokotteiden käyttö AI purkauksissa
13. Suositeltavat toimenpiteet annettaessa vastetta purkauksiin
14. Referenssit

KOSKA kyse on varsin tuntemattomasta uudesta asiasta, niin suomennan tuosta yleiskatsauksesta vähän   tekstiä.

1. OVERVIEW (YLEISKATSAUS)
Other countries at risk, with unpredictable outcomes
Muita riskimaita,  joissa  seuraamukset olisivat  ennaltalaskemattomia

The current H7N3 highly pathogenic avian influenza (HPAI)
outbreaks occurring in Jalisco, Mexico, demonstrate the
constant risk from the circulation of avian influenza viruses to
poultry industries throughout the world. 

 Nykyinen H7N3 erittäin  patogeeninen lintuinfluenssavirus (HPAI) ilmentää purkauksia Meksikon Jaliskossa ja siitä on koko maailman siipikarjateollisuudelle alituista  kiertävän lintuinfluenssan riskiä.

In countries that have
significant commercial poultry industries, with high numbers
of animals living in high-density populations, HPAI outbreaks
can cause rapid and severe economic losses to agro-industry
and trade.

 Nopeita  ja vaikeita maatalousteollisuuden ja kaupan  alaa haittaavia  menetyksiä saattaisi aiheutua HPAI viruspurkauksista sellaisissa maissa, joissa  siipikarjateollisuudella on merkitsevä asema ja runsaasti eläimiä elää hyvin  tiheästi.

Countries with weaker infrastructure might
not withstand shocks to food prices and the resulting food
insecurity, especially for more vulnerable households.

Jos maitten infrastruktuuri on heikohko,  elintarvikkeiden  äkillinen  hintojen nousu ja ravintoturvallisuuden  aleneminen   on huonosti siedettyä  ja  nämä  kohdistuisivat erityisesti  muutenkin  helposti haavoittuviin talouksiin.

This outbreak and its rapid spread through a major
production area that also supplies export markets is a stark
reminder of the need for constant high levels of biosecurity,
and the inherent challenges in actually achieving this, especially
in mixed systems where backyard holdings are also present.

Tämä purkaus ja sen nopea leviäminen tuotantoalan  enimpään osaan, joka myös suorittaa vientiä, muistuttaa  jatkuvan mitä korkeimman bioturvallisuuden tason ylläpidon tärkeydestä-  luonnollisina haasteina tässä on monimuotoinen yhteiskunta ja erilaiset   siipikarjan kasvatukset takapiholla.

Robust surveillance systems need to constantly monitor for H5
and H7 subtypes of avian influenza viruses.

 Hyvin pätevää ja vankkaa valvontasysteemiä tarvitaan jatkuvasti  H5 ja H7 lintuinfluenssavirusten alatyyppien  monitorointiin

While the origin is unknown, it is highly suspected that a
low pathogenic strain of a wild bird origin infected domestic
poultry.

Vaikka tämän viruksen alkuperä onkin tuntematon, on suuresti epäilty, että villien lintujen matalapatogeeninen virus (LPAI)  olisi infektoinut hoidettua siipikarjaa.

....in Mexico through the activation of the National Emergency
Animal Health System
(DINESA)1 for this H7N3 HPAI outbreak
merits recognition.
 Meksikossa on aktivoitu DINESA, kansallinen eläinterveyden  kriisihoitosysteemi  näitten H7N3 HPAI purkausten  tunnistamiseksi.


 An emergency plan should incorporate
clear responsibilities for the government veterinary services,
wildlife officials and specialists, public and private stakeholders
(including backyard poultry producers), as well as public health
and public information officials, to address animal and human
health concerns and food safety in a well-coordinated response.

Tähän  hätätilanteeseen luotu suunnitelma asettaa  selvää vastuunkantoa  hallituksen veterinääripalveluille, riistanhoitoviranomaisille ja spesialisteille, kunnallisille  ja yksityisille farmareille ottaen huomioon myös  takapihoillaan  siipikarjaa tuottavat , sekä  kansanterveyden ja yleisen tiedonannon  alalla toimiville virkailijoille - jotta otettaisiin huomioon eläinten ja ihmisten terveydelliset  asiat ja ravinnon turvallisuus  hyvin koordinoidusti


In many epidemics, the first detected outbreaks of disease are
found weeks to months after the initial introduction occurred.
Often, the clinical findings are initially presumed to be other
endemic diseases, and mistreated or addressed on that basis.
The authorities are alerted only once other measures have
failed and mortalities continue, losing precious time that makes
the difference in preventing and controlling the outbreak.


 Monissa epidemioissa  ensimmäiset havaitut taudinpurkaukset löydetään  vasta viikkojen tai  kuukausien kuluttua alkuperäisestä tapahtumasta. Usein kliiniset löydöksetkin  alunalkaen oletetaan joksikin muuksi endeemiseksi taudiksi ja sen takia  niitä hoidetaan väärin tai sen oletetun  taudin hoidolla.  Lopulta virkamiehistö saa tietoa vasta, kun kaikki menetelmät ovat epäonnistuneet ja kuolleisuus jatkuu- jolloin  kallista aikaaa on menetetty, millä olisi voinut vaikuttaa   taudin   ehkäisyyn ja taudin purkauksen kontrolliin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar