Leta i den här bloggen

tisdag 15 maj 2012

HIV integraasiin kohdistuvia antiviruslääkkeitä

BMC Med. 2012 Apr 12;10:34.

Novel therapeutic strategies targeting HIV integrase.


Abstract / Tivistelmä: Integration of the viral genome into host cell chromatin is a pivotal and unique step in the replication cycle of retroviruses, including HIV.
 Viruksen genomin integriminen (häiriötön ujuttaminen)  isäntäsolun genomin sekaan on  keskeinen ja ainutlaatuinen vaihe retrovirusten elinsyklissä, joihin lukeutuu myös HIV.
 http://perspectivesinmedicine.org/content/1/1/a007096/F2.expansion.html

 Inhibiting HIV replication by specifically blocking the viral integrase enzyme that mediates this step is an obvious and attractive therapeutic strategy. 
 Tätä integroimista suorittavan entsyymin,   integraasientsyymin,  täsmällisellä estämisellä voidaan estää HIV replikoituminen, mikä on  ilmiselvä ja houkuttava  hoitostrategia.
 
After concerted efforts, the first viable integrase inhibitors were developed in the early 2000s, ultimately leading to the clinical licensure of the first integrase strand transfer inhibitor, raltegravir. 
RALTEGRAVIR  oli nimeltään  ensimmäinen elinkelpo  integraasin inhibiittori  ja  viruksen säikeen ujuttamista estävä  kliinisesti pätevä lääkeaine, joka saatiin monien ponnistusten jälkeen kehitettyä 2000 luvun alkuaikoina.

Similarly structured compounds and derivative second generation integrase strand transfer inhibitors, such as elvitegravir and dolutegravir, are now in various stages of clinical development.

 Kliinisen kehittelyn eri vaiheissa on  samantapaisia toisen polven lääkkeitä  integraasi-entsyymin  tekemän säikeen siirron estämiseen   kuten ELVITEGRAVIR ja DOLUTEGRAVIR.

Furthermore, other mechanisms aimed at the inhibition of viral integration are being explored in numerous preclinical studies, which include inhibition of 3' processing and chromatin targeting. 
 Lisäksi kehitellään virusintegraation estoon muillakin mekanismeilla toimivia aineita.esim  säikeen pään trimmauksen tai kromatiiniin kohdistamisen estämisillä.

The development of new clinically useful compounds will be aided by the characterization of the retroviral intasome crystal structure. 
Jos saadaan karakterisoitua  retroviruksen  aiheuttamien  tumansisäisten kappaleitten  (intasomi) kiderakenteita, saadaan apua näitten uusien lääkkeitten kehittelyyn.
 http://ars.sciencedirect.com/content/image/1-s2.0-S0959440X11000030-fx1.jpg


This review considers the history of the clinical development of HIV integrase inhibitors, the development of antiviral drug resistance and the need for new antiviral compounds.
Otsikon artikkeli  antaa katsauksen HIV integraasiin hibiittoreitten kehittelyyn, antiviruslääkkeille kehittyvään   lääkeresistenssiin  ja  uusien antiviruslääkkeiden  vallitsevaan  tarpeeseen
Kommenttini:
Tiedot kromatiinia säätelevien proteiinien  yksityiskohtaisesta toiminnasta ja  rakenteesta on aika nuorta.  1990- 2000 luvulla on tehty suuria edistysaskeleita, jotka ovat tehneet  tekevät mahdolliseksi  antiretroviraalien lääkkeitten muokkaamisen. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar