Leta i den här bloggen

fredag 13 januari 2012

30 vuoden läpileikkaus AIDS/HIV historiasta

Seniorilääkäreistä Christer Franzen oli ottanut tämän aiheen syyskokoukseen 23- 25 .9. 2012 ja minusta on syytä suomentaa tämä, koska se samalla heijastaa kliinikkojen asennetta taudin prognoosiin.
Lähde: Sälbladet Nr. 1-2, 2012. Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare. S. 22. Höstmöte 23- 25 september. Organisationskommittens ordförande Chrsiter franzen öppnade mötet.

AIDS/Hiv 30 år var ett ämne som Christer Franzen själv tog hand om:
Det började ju i San Francisco och New York med Kaposis sarkom hos gaygruppen och blev sedan en världsepidemi ( i olika betydelser) med kamp om ursprungsrätten till virusidentifikationen mellan Luc Montagnier och Robert Gallo. Mekanismen är som bekant kraftig immunsuppression.

  • Tri Ch. Franzen oli ottanut itselleen aiheeksi AIDS/Hiv. Tauti todettiin aluksi San Fransiskossa ja New Yorkissa gay-ryhmistä Kaposin sarkoomana ja sitten siitä tuli maailmanlaajuinen epidemia ( eri merkityksissään). Ilmenipä myös riitaa siitä kuka ensiksi oli tunnistanut tämän uuden viruksen Luc Montagnier vai Robert Callo. Taudin mekanismiksi tunnetaan voimakas immuunipuolustuksen vaimentuminen.
Det verkliga ursprunget är från apor och transformerades till homo i Centralafrika på 1920-talet.
  • Taudin varsinainen alkuperä on apinoista ja 1920-luvulla virus muuntui ihmisvirukseksi Keskiafrikassa.
I mitten av 80- talet lanserades skräckprognoser med exponentiell spridning och befolkningarnas snara undergång och vi fick Aidsdelegationen på initiativ av Hans Wigzell.
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=33748&a=105248&l=sv
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&doktyp=bet&dok_id=GB01SoU10&rm=1987/88&bet=SoU10
  • 80-luvulla tehtiin kauhuennusteita eksponentiellistä taudinleviämisestä ja kansakuntien nopeasta tuhoutumisesta. Ruotsissa asetettiin AIDS-delegaatio Hans Wigzellin aloitteesta.
Christer berättade om mycket känsliga smittspårningsar under hans tid på infektion i Sundsvall och tragiken att inte kunna göra något för patienterna- intill bromsmedicinerna kom ( nu finns 23), som numera kan hålla infektionen under god kontroll.
  • Tri Franzen kertoi tartunnan sofistisista jäljityksistä sinä aikana, kun hän toimi infektioklinikalla Sundsvallissa ja traagisesta tilanteesta, kun ei ollut mitään tehtävissä ennen jarrulääkkeitten aikakautta. Nyt on jarrulääkkeitä käytössä 23 ja nykyisellään voidaan tautia pitää hyvässä hallinnassa.
Globalt har över 30 milj. dött i AIDS, flest i Afrika. I Sverige har hittills blivit drygt 9 000 fall, ca 500 nya årligen, en viss ökningstendens, numera flest fall bland heterosexuella, 5 500 har pågående behandling.
  • Maailmassa on kuollut yli 30 miljoonaa ihmistä AIDS-tautiin, lähinnä Afrikassa. Ruotsissa on tähän mennessä ollut 9000 tapausta, vuosittain noin 500. On lisääntymissuuntaa havaittavissa. Nykyiset tapaukset ovat lähinnä heteroseksuaalisia ja tällä hetkellä on hoidossa 5 500 henkilöä.
I Sverige blev utvecklingen gynnsam och på sätt och vis ( numera relativt effektiv behandling och bra hälsoupplysning) är AIDS i Sverige en framgångssaga, menade Christer.
  • Ruotsissa on tavallaan ollut suhteellisen suotuisaa kehitystä (nykyinen hoito on tehokasta ja terveysvalistus hyvää) AIDS saattaa olla täällä sikäli menestyshistoriaa, arveli tri Franzen.
Många i auditoriet hade väl egna professionella erfarenheter av HIV/AIDS, så det blev en livlig frågestund. Men vaccination i närtid trodde inte Christer på och vilka ska i så fall vaccineras? Etiska och hälsoekonomiska dilemman?
  • Kuulijoitten joukossa olleista monilla oli kuitenkin omia ammattillisia kokemuksia HIV/AIDS taudista, joten keskustelutilaisuudesta tuli vilkas. Lähitulevaisuudessa saatavaan rokotukseen Ch. Franzeen ei itse voinut uskoa ja kuka silloin rokotettaisiin? Ja mitkä olisivat eettiset ja terveydellisekonomiset seikat?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar