Leta i den här bloggen

måndag 19 december 2011

Sivutie: TETRASPANIINI. Ihmisellä 33 tetraspaniinia

Jotta voisi päästä eteenpäin soluinteraktioiden kuvaamisessa HIV-1 viruksen vastaisessa taistelussa, niin täytyy ensin katsoa WIKIPEDIASTA mikä on tetraspaniini. Sellaista ei tosiaan ollut kirjoissa eikä kansissa siihen aikaan kun luin lääketiedettä. Eihän silloin edes tiedetty että HIV ja sen globaali vaara edes on olemassakaan.
Siis katsaus wikipediaan ja sitaatti ja suomennosta:
Tetraspanins are a family of membrane proteins found in all multicellular eukaryotes.
  • Tetraspaniini on solukalvon proteiiniperhe ja esiintyy kaikissa monisoluisissa eukaryosyyteissä.
Tetraspanins, also called tetraspans or the transmembrane 4 superfamily (TM4SF), have four transmembrane domains, intracellular N- and C-termini and two extracellular domains, one short (called the small extracellular domain or loop, SED/SEL or EC1) and one longer, typically 100 amino acid residues (the large extracellular domain/loop, LED/LEL or EC2).
  • Tetraspaniinit tai tetraspanit tai transmembraaninen 4 superperhe TM4SF on saanut nimensä siitä, että proteiini kelluu kiemurtelee solukalvossa siten, että neljä kertaa siinä on transmembraaninen jakso ( kalvolehtien välinen jakso), sitten siinä on solunsisäisinä N-terminaali ja C-terminaali ja solun ulkopuolelle tulee kaksi silmukkaa, extrasellulaariset domaanit, joista toinen on lyhempi (SED, SEDL, small-extracellular domain-loop) ja toinen siis pidempi sata aminohappoa sisältävä LED, LEL tai EC2 ( large- extracellular domain/loop).
Although several protein families have four transmembrane domains, tetraspanins are defined by conserved domains listed in the Protein Families database under pfam00335.12.[1] The key features are four or more cysteine residues in the EC2 domain, with two in a highly conserved 'CCG' motif.
  • On montakin sellaista proteiiniperhettä, jossa sattuu olemaan neljä jaksoa transmembraanisessa tilassa, mutta tetraspaniinit on määritelty konservatiivisten domaaniensa mukaan ja luetteloitu proteiiniperheitten tietueissa pfam00335.12. Avainpiirteenä on neljä tai useampi kysteiiniaminohappo EC2 domaanissa ja kahdessa on hyvin konservatiivinen CCG-motiivi.
Research into this field is relatively recent (less than 20 years) and therefore there is much to learn about the function of specific tetraspanins. Generally, tetraspanins are often thought to act as scaffolding proteins, anchoring multiple proteins to one area of the cell membrane.
  • Tämän aihepiirin tutkimuksia on tehty vajaat 20 vuotta, joten eri tetraspaniineista on paljon asiaa. Niitä on yleisesti pidetty tukirakenneproteiineina, jotka ankkuroivat monia muita proteiineja johonkin solukalvon alueeseen.

Tetraspanins are highly conserved between species. Some tetraspanins can have N-linked glycosylations on the long extracellular loop (LEL, EC2) and palmitoylations at a CXXC motif in their transmembrane region.
  • Tetraspaniinit ovat lajivälissä hyvin konservoituneita. Joissain tetraspaniineissa voi olla N-linkkiytynyt glykosylaatio pitkässä solun ulkopuolelle sojottavassa silmukassa (LAL) ja palmitylaatio (C16:0 rasvahappo) CXXC-motiivissa transmembraani( kalvolehtien välisessä lipidi-) alueessa.

There are 34 tetraspanins in mammals, 33 of which have also been identified in humans. Tetraspanins display numerous properties that indicate their physiological importance in cell adhesion, motility, activation and proliferation, as well as their contribution to pathological conditions such as metastasis or viral infection.
  • Imettäväisissä ( mammalia) esiintyy 34 tetraspaniinia ja ihmisestä on löydetty niistä 33 kpl. Tetraspaniineilla on lukuisia ominaisuuksia jotka viittaavat niiden olevan fysiologisesti tärkeitä solun kiinnittäytymisessä, liikkumisessa, aktivoitumisessa ja proliferaatiossa, mutta niillä on osuutta myös patologisissa tiloissa kuten metastasoitumisessa tai virusinfektiossa.
A role for tetraspanins in platelets was demonstrated by the bleeding phenotypes of CD151- and TSSC6-deficient mice, which exhibit impaired "outside-in" signalling through αIIbβ3, the major platelet integrin. it is hypothesized that tetraspanins interact with and regulate other platelet receptors.
  • Verihiutaleista eli trombosyyteistä on koehiirillä osoitettu tetraspaniinin tehtävä. Oletetaan tetraspaniinin käyvän vuorovaikutukseen verihiutaleen reseptorien kanssa tai säätelevän niitä.
  • 1. Ihmisen tetraspaniinien lista . Ihmisen CD- molekyylien lista

Protein Gene Aliases
TSPAN1 TSPAN1 TSP-1
TSPAN2 TSPAN2 TSP-2
TSPAN3 TSPAN3 TSP-3
TSPAN4 TSPAN4 TSP-4, NAG-2
TSPAN5 TSPAN5 TSP-5
TSPAN6 TSPAN6 TSP-6
TSPAN7 TSPAN5 CD231/TALLA-1/A15
TSPAN8 TSPAN8 CO-029
TSPAN9 TSPAN9 NET-5
TSPAN10 TSPAN10 OCULOSPANIN
TSPAN11 TSPAN11 CD151-like
TSPAN12 TSPAN12 NET-2
TSPAN13 TSPAN13 NET-6
TSPAN14 TSPAN14
TSPAN15 TSPAN15 NET-7
TSPAN16 TSPAN16 TM4-B
TSPAN17 TSPAN17
TSPAN18 TSPAN18
TSPAN19 TSPAN19
TSPAN20 UPK1B UP1b, UPK1B
TSPAN21 TSPAN21 UP1a, UPK1A
TSPAN22 PRPH2 RDS, PRPH2
TSPAN23 TSPAN23 ROM1
TSPAN24 CD151 CD151
TSPAN25 CD53 CD53
TSPAN26 CD37 CD37
TSPAN27 CD82 CD82
TSPAN28 CD81 CD81
TSPAN29 CD9 CD9
TSPAN30 CD63 CD63
TSPAN31 TSPAN31 SAS
TSPAN32 TSPAN32 TSSC6
TSPAN33 TSPAN33
TSPAN34 TSPAN34

Relevance to parasite vaccines

The schistosome worms make two tetraspanins: TSP-1 and TSP-2. TSP-2 antibodies are found in some people who seem to have immunity to schistosome infection (Schistosomiasis).[5]
(Tässä vaiheessa jatkan tetraspaniinien roolista HIV-1 infektiossa)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetraspanin
Wikipedia näyttää myös kuvan tetraspaniinista, kuin "kaksi vierekkäistä erikokoista krokettipelin porttia"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar