Leta i den här bloggen

torsdag 29 december 2011

HIVja SIV viruksilla on Nef lisäproteiini.

HIV viruksen Nef proteiini katsotaan varhaisvaiheen geenituotteeksi
( early viral gene product) ja se toimii essentiellisti viruksen elämänsyklin joka vaiheessa ja voi modifioida infektoituneen solun mikromiljöötä viruksen leviämisen kiihdyttämiseksi.
(Eräät SIV Nef proteiinit ovat thetheriiniantagonisteja (BST2) Tetheriini on interferonin indusoima isäntäsolutekijä. Vpu vastavaikuttaa tetheriinin HIV-1 infektiossa. Nef ja Vpu vaikuttavat molemmat CD4 vaimenemista).

Nef
- lisäproteiini kiihdyttää viruksen pinttyneisyyttä ja AIDS - taudin progredioitumista HIV-1 infektoituneella lopulliseen AIDS muotoon niin ihmisillä kuin kädellisillä eläimillä.

Nef on suhteellisen pieni proteiini 27-35 kD ja se voi tehdä interaktion suuren soluproteiinijoukon kanssa ja indusoida komplekseja muutoksia kuljetukseen, signaalinvälitykseen ja geenien ilmenemiseen, mitkä kaikki konvergoituvat edistämään viruksen replikaatiota ja immunoevaasiota ( ihmiskehon immuunivasteen välttöä) .

Ihmisen normaali terve T-solu on soluvälitetisen immuniteetin elittisoluryhmä ja omaa immuunijärjestelmän, joka tunnistaa virusinfektion ja alkaa eliminoida virusta.

Nef-tekijä
taas rekrytoi useita immunologisesti tärkeitä reseptoreita endosyyttikoneistoon( hajottumaan) vähentääkseen T-solun infektiontunnistamiskykyä ja infektoituneen solun nopeaa eliminoitumista ja samanaikaisesti Nef tekee interaktioita eri kinaasien kanssa edistääkseen T-solun aktivoitumista ja samalla viruksen replikoitumista.

Tiedemiehet tekevät katsauksen joistain Nef-interaktioista isäntäsolun proteiinien kanssa ja pohtivat näitten interaktioitten mahdollista relevanssia viruksen leviämiskyvylle ja patogeenisuudelle.

Järkyttävä tosiasia on että HIV-viruksen kaltainen uusi virus keksittiin vain 27 vuotta sitten, eikä sille ole löydetty vielä poisjuurtavaa hoitoa tai tehoavaa rokotusta.(Kommentti. Se on siis pandeminen virus, ihmiskunnalle uusi eikä sille ole vastustuskykyä ja se on leviämään päin globaalisti).

"Avain HIV-viruksen voittamattomuudelle on lisäksi sen (1) geneettinen hypervariability, mitä suurimmassa määrin geneettisesti muuttuvainen luonne. "

(Kommentti: Lisäksi kaksi tietopuolista asiaa kombinoituu tähän Viisammatkaan tiedemiehet, ne sadat tuhannet tiedemiehet ja -naiset , jotka asiaa tutkivat- aivan rajattomasta poinnistelusta huolimatta eivät ole pystyneet löytämään tätä virusta voittavaa hoitoa ja heidän tietonsa kyky ja määrä ja terminologia on maailman huipputietoa
Virusta vaimentava ja rajoittava hoito on hyvin monen tabletin annos, mutta ei poista virusta

ja virus taas kytee miljoonissa, kymmenissä miljoonissa ihmisissä, joissa ei koskaan voi ehtiä kehittyä sellaista tiedon määrää viruksen vaarallisuudesta kuin tiedemiehillä , tuskin edes lukutaitoa on kaikilla!
Lisäksi viruksen transmittoiva kontakti käy elinnesteiden ja veren välityksellä sekä sukupuolisen kanssakäymisen tai narkomaanien ruiskujen välityksellä- mitkä myöskin ovat viettiperäistä aluetta eikä niillä tieto edes merkitse mitään useinkaan infektiotilanteessa.
Tästä johtuen kokonaisia kansoja voi tuhoutua tähän virukseen 100 vuoden perspektiivillä). Narkoottisten aineitten käyttö on yksi portti tälle pandemialle.

(Tämän takia koetan ainakin omalta osaltani kirjoittaa tähän uuden viruksen blogiin tästä maailmamme nyt vaarallisimmasta pandemiasta, mitä nyt tietoa löydän: Tässä mainitsemani seikat ovat artikkelista:

Nathalie J Arhel et Frank Kirchhoff.
Implications of Nef: Host Cell Interactions in Viral Persistence and Progression to AIDS.

In: Paul Spearmann, Eric.O.Freed. HIV Interactions with Host Cell Proteins. Springer Verlag 2009.
ISBN 978-3-642- 02174-9.
http://www.springerimages.com/Images/Biomedicine/1-10.1007_978-3-642-02175-6_8-0

"Eräs seikka viruksen voittamattomuudelle on (2) sen integroituminen isäntäkehon solun DNA-genomin joukkoon (proviruksena) ja (3) sen esiintyminen latenteissa reservoaareissa.

"HIV-virus saa melkoista hyötyä Nef-lisätekijän aiheuttamasta kyvystä tehdä interaktioita soluproteiinien kanssa ja siten mullistaa solun sisäinen kuljetuskoneisto, signaalinjohtuminen ja transkriptionaalinen koneisto; nämä seikat edistävät virusinfektiota, lisäävät täysin infektiokykyisten uusien virionien tuotantoa, virus välttää immuunijärjestelmän ja pystyy saamaan aikaan evaasion.

"HIV-1 ja SIV-virusten Nef-lisäproteiinit ovat erityisiä mestareita tekemään interaktioita soluproteiinien kanssa ja indusoimaan komplekseja muutoksia, jotka edistävät tehokasta viruksen leviämistä ja pinttyneisyyttä.

"Nef on akronyymi sanoista negative factor.
Tällaisen nimen tämä virustekijä sai alunperin, koska kuviteltiin sen vaikuttavan negatiivisesti viruksen transkriptioon, mutta käytännössä se on kädellisten lentiviruksen pinttyneisyyden (persistence) vahva lisääjä.

"Nef-lisätekijään alettiin kiinnittää erityinen huomio, koska havaittiin sen liittyvän AIDS:n pahenemiseen.

"Jos koe-eläimellä oli Nef-geenissä laaja deleetio, sen SIV virusinfektiossa oli alempi viruskuormitus eikä tauti pahentunut (simian) AIDS-muodoksi.
Samoja huomioita on tehty HIV-1 infektiosta ihmisillä, jos Nef-geenit ovat defektit: heillä on matala viruskuormitus, normaalit CD4+T solut ja ikä on pitkä.

"On tehty rankasti töitä, jotta tunnistettaisiin se mekanismi, jolla Nef edistää viruksen pinttynyttä pysymistä isäntäkehossa (persistence) ja kiihdyttää AIDS taudin progredioitumista ja jotta pystyttäisiin määrittelemään ne molekulaariset interaktiot, joissa isäntäsolu on osallinen".

"Nef on proteiini ainoa laatuaan ja esiintyy vain lentiviruksilla, kaikilla HIV ja SIV viruksilla.
" Nef proteiinin molekyylipaino on 27- 35 kDa ja sitä koodautuu viruksen genomin sekvensseistä env 3´päädystä päädystä LTR 3´ puolelle
env= viral envelope
LTR= long-terminal repeat
Nef- proteiinin aminohappojärjestys vaihtelee ja peptidipituuskin vaihtelee, mutta silti on siinä havaittu useita selviä konservoituneita funktionaalisia domaaneja. HIV-1, HIV-2 ja SIV Nef proteiineilla on usein vain 30% aminohapoista samanlaisia, mutta useimmat rakenteelliset ominaisuudet ja pääfunktiot ovat hyvin säilytettyjä.
Nef-proteiinin useimmille aktiviteeteille on kriittistä sen N-terminaalinen myristylaatiosignaali, jota tarvitaan ankkurina kalvoon kiinnittymiseen; ( Sitten kirjassa kuvataan) tätä ankkuria seuraava joustava silmukka, jossa on asidisia happoja rykelmänä ( Nef-proteiini vaikuttaa niitten kautta solun sisäiseen kuljetukseen; sitten on konservoitu proliinipitoinen alue HIV-1 viruksella, mutta ei muilla lentiviruksilla, ja se osallistuu tyrosiinikinaasien SH3-domaanin sitomiseen ja Nef-proteiinin vaikutukseen signalointisysteemin alueella.
Tärkeä interaktiopinta on myös C-terminaalin lähellä sijaitseva hyvin järjestäytynyt globulaarinen ydindomaani ja joustava silmukka, dileusiini-perusteinen lajitteleva motiivi, joka toimii endosytoosin signaalina (siis se voi toimittaa soluproteiineja hajoitettavaksi) .
Nef-proteiinin huomattava kyky asettua tehokkaaseen interaktioon monien soluproteiinien kanssa johtunee tämän laskostuneen rakenteen sisäisestä hyvin suuriasteisesta joustavuudesta ( 2001).

"Vuoteen 2009 mennessä oli havaittu Nef-proteiinin tekevän interaktioita 60 solutekijän kanssa ja vaikuttavan yli 180 eri proteiiniin.
Nämä kaikki ovat lueteltuna netissä http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq/HIVInteractions/nef.html
(The National Library of Medicine).

"Kaikki nämä interaktiot voivat mahdollisesti olla virusta edistäviä. Kuitenkaan useimpia niistä ei ole vielä vahvistettu viruksen infektoimissa T-soluissa tai makrofageissa. Vain pienessä osassa näistä Nef- isäntäsoluinteraktioista on tutkittu sen mekanismin suhteen, mikä on taustalla viruksen pinttyneisyydessä ja AIDS-taudin progressiossa

Paul Spearmanin kirjan tässä kappaleessa on koetettu seuloa esiin joitain olennaisia näistä raportoiduista Nef- isäntäsolu- interaktioista ja on pohdittu juuri viruksen pinttyneisyyttä (persistence ) ja AIDS-taudin progressiota.
On koetettu luokitella Nef- isäntäsolu-interkatiot niihin, jotka
(A) kiihdyttävät immuunoevaasiota ja niihin, jotka (B) suoraan lisäävät viruksen leviämistä ja huomautetaan kuitenkin , että miltei kaikki Nef-interaktiot isäntäsolun kanssa ovat yhteistyötä uuden virussukupolven tuotannon varmistamiseksi ja viruksen leviämistä edistävän miljöön luomiseksi.

Tutkijat ottavat sitten jatkossa esiin seuraavia asioita:

(A) Interaktiot jotka kiihdyttävät viruksen immuunievaasiota (immuunivasteen välttämistä ja kiertämistä )

(1) "Tappaja-T-imusolujen" välttö , CD8+ T- solujen evaasio : Antigeeniä esittävä MCH-1 vaimennetaan.

(2) "Luonnollisten tappajasolujen" välttö, NK-soluevaasio: Selektiiviseti vaimennetaan HLA-A ja HLA-B.

(3) Antigeeniä esittävä MHC-II rajoitetaan . Moduloidaan esiin Ii (CD74)

(4) Solun pinnalta tulevan signaloinnin modulointi
(4.1.) T-solun tunnistajamolekyyli (TCR-CD3 )vaimennetaan.
(4.2.) T-solujen signaalinjohtumista avustava molekyyli (CD4) vaimennetaan.
(4.3.) Samanaikaisesti stimuloivat apumolekyylit (CD28, CD80, CD86) vaimennetaan.
(4.4.) Kemokiinireseptori CXCR4 vaimennetaan
(4.5.) Nef tekee trimeerisiä komplekseja e.m. reseptoreitten kanssa kohdistaen ne endosytoosiin AP-2 clathriiniadaptorin kautta ja sitten lysosomiin hajoitettavaksi.

(B) Nef- tnteraktiot mitkä tukevat SIV ja HIV replikaatioita

(1) Viruksen tuotannon paisuttaminen
(1.1.) T-solusignalointiteitten mullistaminen (T-solut ovat ihmisen immunologiset eliittipuolustajat)
(1.2.) Viruksen ja solun transkription aktivointi
(1.3.) CD4 vaimennetaan
(1.4.) Viruksen kuljetus DC soluista T-soluihin lisääntyy

(2) Nef lisää virionin infektiivisyyttä. Nimittäin jos virionista puuttuu Nef tekijä , sen post-entry vaiheessa käänteiskopioituminen on heikentynyttä. Nef ei osallistu fuusioon, muta HIV-1 viruksen sytoplasmiseen vapautumiseen. Nef lisää clathriinista riippuvaa endosytoosia.

(3) Nef indusoi liukoisia tekijöitä, jotka edistävät viruksen leviämistä:
Makrofagissa erittyy MIP-1 alfa ja MIP-1 beta, jotka tuovat uusia T-soluja HIV-1 virionien infektoituneesta makrofagista vapautumiskohtaan.
Makrofagi alkaa tuottaa sCD3 ja sICAM-1 , jotka vaikuttavat B-soluihin, jotka taas tekevät jäljellä olevat T-solut salliviksi produktiiviselle HIV-1-infektiolle.
"HIV and SIV Nef proteins have evolved highly sophisticated ways to manipulate the cross-talk between different cell types..."

(C) Miten Nef vaikuttaa apoptoosiin, ohjelmoituun solukuolemaan ( solun sammumiseen)?

Infektoidussa T-solussa viisi virusproteiinia Tat, Nef, Vpr, Vpu ja Env moduloivat apotoosia yhteistyössä viruksen eduksi: Virukselle on edullista pitkittää solun tuhon alkamista,jotta se ehtii tuottaa masennetussa ja kaapatussa eliittisolussa mahdollisimman paljon virusta.
Useimmat SIV virukset ja HIV-2 virukset, mutta ei HIV-1 virukset estävät apoptoosia blokeeraamalla infektoituneen eliittisolun (CD4+ T "auttajasolun" ) vasteen aktivaatiolle.
Nef indusoi Fas ligandin (CD95L) ilmenemisen ja mahdollisesti indusoi auttajaT-solun lähellä olevan eliitin, " tappaja"-T solun apoptoosin: (CD8+T) .
(Joka tapauksessa Nef proteiinin modulointi T-solujen apoptoosin suhteen on hyvin hienosääteistä ja monimutkaista- tietysti viruksen riittävän määrän tuottamisen eduksi).
On oletettu seuraavaakin: Nef suoraan vaimentaa pro-apoptoottista signaloinstia infektoituneissa soluissa estämällä apoptoosia signaloivaa kinaasia 1 (ASK 1) ja inaktivoimalla pro-apoptoottista Bad-2 proteiinia fosforyloimalla. Ei olla varmoja siitä onko Nef antiapoptoottinen vai proapoptoottinen. Proapoptoottisen vaikutuksen puolesta puhuisi se, että Nef ainakin herkistää CD4+T solut apoptoosille säätämällä ylös CD95 ja CD95L ja vähentämällä anti-apoptoottisia proteiineja Bcl-2 ja Bcl-XL. Arvellaan, että Nef vaikuttaa epäsuorasti infektoituneitten solujen elossapysymiseen vähentämällä CTL lyysiä ja vaimentamalla T-solun aktivaatiota ( HIV-2 ja SIV virusinfektioissa) pikemminkin kuin omaisi suoraa apoptoosivaikutusta

(D) Miten exogeeni Nef vaikuttaa isäntäsoluun?

Nef ilmenee viruksella infektoidussa solussa. Mutta sen lisäksi sitä ilmentyy solun ulkoisessa miljöössä ja sen pitoisuudet voivat nousta 10 nanogrammaan millilitrassa seerumia HIV-infektoituneella yksilöllä. Solun ulkopuolinen Nef voi aktivoida erilaisia transkriptiotekijöitä monosyyteissä ja makrofageissa ja indusoida apoptoosia. On tehty sellainenkin oletus, että liukoinen Nef internalisoituu ja häiritsee T-solun ja B-solun välistä CD40 välitteistä signalointia, jolloin B-solussa blokeerautuu immunologisten vasta-aineitten DNA-rekombinaation vaativa vaihde (switch) eikä täsmävasta-aineita voi muodostua.
Lisäksi on havaittu liukoisen Nef proteiinin tekevän interaktiota CD34+ hematopoieettiseen kantasoluun ja estävän niiden klooneja muodostavan kyvyn Nef/PPARgamma/STAT5 signalointi tien kautta ( STAT5A ja 5B säätyvät alas), mistä johtuisi hematopoieettiset poikkeavuudet HIV- infektoituneilla.

Alla oleva kuva on kirjan artikkelissa arkasti selitetty.

http://www.springerimages.com/Images/Biomedicine/1-10.1007_978-3-642-02175-6_8-0Inga kommentarer:

Skicka en kommentar