Leta i den här bloggen

lördag 31 december 2011

(3) HIV-1 ja komplementti

Tehokkaan komplementtikaskadin kaikken vahvin anafylatoksiini on C5a. Mitä HIV-1 sille tekee?

Eur J Immunol. 2007 Aug;37(8):2156-63. HIV-1 induced generation of C5a attracts immature dendriticcells and promotes infection of autologous T cells.

Source

Department of Hygiene, Microbiology and Social Medicine, Innsbruck Medical University, and Central Institute for Blood Transfusion and Division for Immunology, University Hospital, Austria.

Abstract (Yhteenveto , suomennosta)

For the recruitment of dendritic cells (DC) to the site of infection, DC express several sensors for danger signals, such as receptors for C5a.

  • Jotta dendriittisolu (DC) pääsisi rekrytoitumaan infektiokohtaan , dendriittisoluilla itsellään on useita sensoreita vaaran signaalien havaitsemiseksi. Näihin kuuluu vahvinta anafylatoksiinia C5a varten tarkoitettu reseptori.

This anaphylatoxin is generated upon complement activation.

  • Kun komplementtikaskadi aktivoituu, muodostuu tätä anafylatoksiinia.

As HIV-1 triggers the complement cascade, we determined whether C5a is generated by the virus and tested the functional activity of C5a in migration and infection assays.

  • Kun tiedettiin jo että HIV-1 laukaisee komplementtikaskadin päälle, tutkijat halusivat määrittää , aiheuttaako tämä virus myös vahvimman anafylatoksiinin C5a muodostumisen. He selvittivät C5a anafylatoksiinin funktionaalisen aktiivisuuden migraatio- ja infektiomenetelmillä.

The immature (i)DC responded in migration assays to recombinant C5a and native C5a, which was generated in situ upon activation of the complement system by HIV-1.

  • Epäkypsä dendriittisolu ( iDC) antoi vastetta rekombinantille C5a ja natiiville C5a anafylatoksiinille migraatiomenetelmässä, jossa komplementti oli aktivoitu HIV-1 viruksella.

In combined migration and infection assays, a C5a-dependent enhancement of HIV-1 infection in DC-T cell cocultures was observed.

  • Havaittiin mainitulla kombimenetelmällä HIV-1 infektion lisääntyvän tästä C5a anafylatoksiinista viljeltäessä samanaikaisesti dendriittisoluja (DC) ja T-soluja.

These results indicate that HIV induces generation of C5a and thereby attracts iDC, which in turn promote the productive infection of autologous primary T cells.

  • Tulokset viittaavat HIV:n aiheuttavan anafylatoksiini C5a muodostusta ja siten houkuttelevan paikalle epäkypsiä dendriittisoluja, mikä taas edistää autologisten primäärien T-solujen produktiivista infektiota.
PMID:Länk
17595678
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Wikipediassa on komplementtikaskadista ( ketjureaktiosta) suomeksikin tekstiä.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Komplementti_%28biologia%29

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar