Leta i den här bloggen

onsdag 7 september 2011

AIV viruksen CLADE asia vuosi siten

Näistä lintuviruksen clade asioista on ollut aiemminkin tietoa internetissä, mutta nyt kun niitä alkaa olla yli 12 "cladea",jotain pikkumutaatiota, on asia alkanut tulla tavallisten ihmisten tietoon.
Löytyy PubMed artikkeli joulukuulta 2010 ja suomennan sitä.

Komplementaarisilla monoklonaalisilla vasta-aineilla tutkittu lintuviruksen H5 antigeeni on artikkelin aiheena. Uusi testimetodikin H5 Dot ELISA kehitelty
LÄHDE:
BMC Microbiol. 2010 Dec 30;10:330. Complementary monoclonal antibody-based dot ELISA for universal detection of H5 avian influenza virus.

Source

Animal Health Biotechnology, Temasek Life Sciences Laboratory, National University of Singapore, Singapore.

Abstract (Suomennosta)

BACKGROUND:

Rapid diagnosis and surveillance for H5 subtype viruses are critical for the control of H5N1 infection.

Kriittisen tärkeä asia on pystyä nopeasti diagnosoimaan ja seuraamaan H5 alatyypin viruksia, kun kontrolloidaan tätä AH5N1 lintuinfluenssaa.

RESULTS:

In this study, H5 Dot ELISA, a rapid test for the detection of avian H5N1 influenza virus, was developed with two complementary H5 monoclonal antibodies.

Tässä otsikon tutkimustyössä on kehitelty " H5 Dot ELISA", nopea testimetodi, jolla pystytään tunnistamaan lintuvirus AH5N1 ja tämä menetelmä perustuu kahteen komplementaariseen H5 monoklonaaliseen vasta-aineeseen.

HA sequencing of escape mutants followed by epitope mapping revealed that the two Mabs target the epitope component (189th amino acid) on the HA protein but are specific for different amino acids (189Lys or 189Arg).

Määriteltäessä poikkeavia mutantteja kartoitettiin niitten epitooppeja ( eräänlaisia antenneja) ja silloin kävi ilmi, että kaksi monoklonaalista vasta-ainetta ( Mabs) piti kohdemolekyylinään HA (hemagglutiniini) proteiinin epitoopin osatekijää, aminohappoa asemassa 189 ja oli samalla spesifinen kahdelle eri aminohapolle, 189lysiini (189Lys, K) tai 189 arginiini (189Arg, R).

Gene alignment indicated that these two amino acids are the most frequent types on this position among all of the H5 AIV reported in GeneBank.

Geenien järjestymä viittasi siihen, että nämä kaksi aminohappoa ovat kaikkein useimmin esiintyviä tyyppejä mainitussa asemassa kaikissa H5 AIV viruksissa raportoitiin Geenipankista.

These two H5 Mabs were used together in a dot ELISA to detect H5 viral antigen.

Dot ELISA- testissä käytettiin näitä kahta H5 Mabs vasta-ainetta yhdessä paljastamaan H5 virusantigeeniä.

The detection limit of the developed test for multiple clades of H5N1 viruses, including clades 0, 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 7, and 8, was less than 0.5 hemagglutinin units.

Mitä tulee H5N1 virusten monien eri mutanttien varalta kehitetyn testin havaintorajaan, se oli alle 0.5 hemagglutiniiniyksikköä. Tässä yhdeydessä mainitaan mutantit 0, 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 7 ja 8.

(Kommenttini: Joten niitä oli jo vuosi sitten koko joukko!!)

The specificity of the optimized dot ELISA was examined by using 100 H5 strains, including H5N1 HPAI strains from multiple clades, 36 non-H5N1 viruses, and 4 influenza B viruses.

Dot ELISA-testin spesifisyyttä tutkittiin käyttämällä sataa H5 kantaa, joihin kuului myös hyvin patogeeninen H5N1 HPAI monista eri mutanteista, lisäksi 36 muuta lintuvirusta kuin H5N1-tyyppistä, ja neljää B influenssa virusta.

No cross-reactivity was observed for any of the non-H5N1 viruses tested. Among 200 random poultry samples, the test gave 100% positive results for all of the twelve RT-PCR-positive samples.

Testissä ei esiintynyt mitään ristireaktiota niihin lintuviruksiin, jotka eivät olleet H5N1- tyyppisiä. Summittain valituissa 200 siipikarjanäytteessä testi antoi 100% positiivisen tuloksen kaikissa 12:ssa RT-PCR positiivisessa näytteessä.

CONCLUSIONS: Johtopäätös

Considering that the test is convenient for field use, this H5 Dot ELISA can be used for on-site detection of H5N1 infection in clinical or environmental specimens and facilitate the investigation of H5N1 influenza outbreaks and surveillance in poultry.

Mitä tulee tämän testimetodin H5 Dot ELISA sopivuuteen kenttäkäyttöön, sitä voi käyttää paikan päällä H5N1 infektion havaitsemiseen kliinisistä tai miljöönäytteistä. Tämä testi myös helpottaa H5N1 influenssapurkausten tutkimuksia ja seurantaa siipikarjassa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar