Leta i den här bloggen

söndag 9 januari 2011

Mihin kromosomiin HIV-1 haluaa asettaa proviruksensa?

Tiedetään , että HIV-1 retrovirus tekee globaalin genomin epästabiiliksi.
Tämä epästabiilius tulee proviruksen asettamisesta globaaliin genomiin. Nyt tulee mieleen kysymys, onko jokainen kromosomi altis integroimaan vierasta DNA:ta vai onko HIV-1 viruksella omat päämääräkromosomit joihin provirus menee?
Ovatko nämä kromosomit juuri niitä, joista antiretrovirus vaste voisi kehittyä Globaalisesta genomista käsin jo itsestään esiin??
Tästä asiasta löytyy joitain artikkeleja, HIV-1 viruksen proviruksen esiintymisen preferenssikromosomeista.
Volume 7, Number 3, 177-183, DOI: 10.1023/A:1009243115039 Localization of HTLV-1 and HIV-1 Proviral Sequences in Chromosomes of Persistently Infected Cells

http://www.springerlink.com/content/n27wv48h5nx45r11/

Abstract(suomennosta)

Integration sites for HTLV-1 and HIV-1 proviruses were detected by FISH on the chromosomes of HTHIV27 cells persistently infected by HIV-1 (strain IIIB).

FISH menetelmällä havaittiin HTLV-1 ja HIV-1 virusten provirusten integroitumiskohtia erään solutyypin kromosomeista sellaisista soluista, joita oli pysyvästi infektoitu HIV1 viruksen IIIB kannalla.

HTLV-1 signals were found on 9 loci of chromosomes 4, 6, 9, 15 and 16. Integration sites of GC-rich HTLV-1 provirus are located in GC-rich isochores, confirming an ‘isopycnic’ integration, namely an integration in which the GC level of the host sequences around the integration site match the GC level of the provirus.

HTLV-1 signaaleita löydettiin kromosomien 4, 6, 9, 15 ja 16 locuksesta 9.
GC- rikkaan HTLV-1 viruksen proviruksen integroitumiskohdat sijaitsivat GC-rikkaissa isochore-kohdissa ja ne muodostivat isopyknisen integraation, nimittäin sellaisen joukkoon sijoittautumisen, jossa isäntäsolun sekvenssin GC-pitoisuus integroitumiskohdan ympäristössä matchasi eli sopi hyvin proviruksen GC-pitoisuuteen.

This conclusion is not only derived from the compositional map of human chromosomes, but also from HTLV-1 hybridization on compositional fractions of human DNA.

Tähän johtopäätökseen ei ole tultu ainoastaan ihmisen kromosomiston rakenteellisista kartoista käsin, vaan myös tutkimuksista, joissa on tehty HTLV-1 hybridisaatiota ja vastavista ihmisDNA:n rakenneosista.

Integration of GC-poor HIV- 1 provirus was found on 4 loci of chromosomes 2, 7, 17 and 19.

Sellainen HIV-1 virus joka oli GC-köyhää, näytti integroituneen kromosomeissa 2, 7, 17 ja 19 lokukseen 4.Tutkittiin minne asettuu yksi täydellisen HIV-1 proviruksen aktiivi kopio ja se integroitui H1 isochore-kohtiin, mutta defektit kopiot asettuivat GC- köyhiin L-isochore-kohtiin.

One copy of a complete HIV-1 provirus, which is active, was integrated in H1 isochores, whereas other defective copies were located in GC-poor L isochores.

These results are discussed in terms of regional integration of retroviral sequences.

Näitä seikkoja pohdittaessa puhutaan retroviraalisten sekvenssien alueellisesta integroitumisesta.

chromosomal integration - HIV-1 - HTLV-1 - isochores

This revised version was published online in August 2006 with corrections to the Cover Date.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar